Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji
Konto Jakie Chcę

Konto Jakie Chcę

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Wiek Posiadacza konta – do 26 lat

 Przypis

W przypadku rachunku wspólnego, wiek każdego z Posiadaczy – do 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania opłaty.

Wiek Posiadacza konta – ukończone 26 lat

 Przypis

W przypadku rachunku wspólnego, wiek przynajmniej jednego z Posiadaczy – ukończone 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania opłaty.

1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

Bez opłat

Bez opłat

1.1

wpływ w danym miesiącu w wysokości 10 000,00 zł i więcej

1.2

wpływ w danym miesiącu poniżej 10 000,00 zł

1.3

saldo równe 20 podstawowym jednostkom monetarnym waluty rachunku albo wyższe

Przypis 3

Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

1.4

saldo poniżej 20 podstawowych jednostek monetarnych waluty rachunku

Przypis 3

Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

2

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.)

2.1

na rachunek obcy

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

Bez opłat

2.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

5,00 zł

10,00 zł

2.1.3

Przelew 24

Bez opłat

Bez opłat

2.2

na rachunek własny

Bez opłat

Bez opłat

3

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. – przelew krajowy w złotych)

3.1

przelew Elixir

3.1.1

złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

Bez opłat

3.1.2

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.

5,00 zł

10,00 zł

3.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

Bez opłat

Bez opłat

3.3

przelew SORBNET

35,00 zł

35,00 zł

4

Zlecenie stałe

4.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Bez opłat

4.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Bez opłat

5

Polecenie zapłaty

Bez opłat

Bez opłat

6

Wypłata gotówki

6.1

w placówce Santander Bank Polska S.A.

5.00 zł

10.00 zł

6.2

w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

6.2.1

w bankomacie sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Bez opłat

6.2.2

w bankomacie nienależącym do sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Bez opłat

7

Wpłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.  przez posiadacza rachunku

5,00 zł

10,00 zł

8

Wyciąg z rachunku

8.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

Bez opłat

8.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

Bez opłat

Bez opłat

8.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5,00 zł

5,00 zł

8.4

odbierany w placówce Banku (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 09.11.2018 r)

8.5

duplikat wyciągu

5,00 zł

5,00 zł

9

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

9.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10,00 zł

10,00 zł

9.2

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

Bez opłat

Bez opłat

9.3

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10,00 zł

10,00 zł

Przypisy

Przypis

Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - konta osobiste:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: