Sprawdź zmiany w taryfie:
MasterCard Omni

Najważniejsze zmiany Przed zmianą Po zmianie Przykład

Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach poza naszą siecią w kraju i zagranicą

 Przypis

Przed zmianą wypłata gotówki w bankomatach i terminalach w kraju i zagranicą była opisana w taryfie w kilku pozycjach.

Bez opłat – w kraju /

2% min. 10 zł – zagranicą

Bez opłat – w kraju / 4% – zagranicą

 Przypis

Nic nie płacę za wypłatę gotówki z bankomatów i terminali w Polsce.

Za wypłatę gotówki zagranicą opłata wyniesie 4% od wartości transakcji.

Przykład

 Przypis

Pytanie: Wypłacam w Polsce 100 zł z bankomatu poza siecią Santander Bank Polska S.A. Ile za to zapłacę?

Odpowiedź: Nic.

Pytanie: Jestem w Hiszpanii. Zabrakło mi euro. Wypłacam z bankomatu 50 euro za pomocą mojej karty do konta osobistego prowadzonego w złotówkach. Ile zapłacę za wypłatę euro z bankomatu?

Odpowiedź: 8 zł (pobranie gotówki z bankomatu) plus 5,6 zł (przewalutowanie transakcji). Łącznie 13,6 zł. Po pierwsze, 50 euro zostanie przeliczone na złotówki wg kursu sprzedaży euro. Dla uproszczenia załóżmy, że za 1 euro trzeba zapłacić 4 zł, wówczas wypłata 50 euro to równowartość 200 zł. 200 zł x 4% = 8 zł. Po drugie, z operacją będzie związany dodatkowy koszt przewalutowania transakcji, tj. przeliczenie transakcji z euro na złotówki. Koszt przewalutowania to 2,8% wartości transakcji (200 zł x 2,8% = 5,6 zł).

Wypłata gotówki w bankomatach sieci Cashzone

Bez opłat

Brak takiej możliwości

Przykład

 Przypis

Pytanie: Czy mogę w Polsce wypłacić gotówkę z bankomatów sieci Cashzone?

Odpowiedź: Nie. Sieć bankomatów Cashzone została wycofana z Polski.

Przydatne informacje dla mojej karty