Sprawdź zmiany w taryfie:
Maestro oszczędnościowa

Najważniejsze zmiany Przed zmianą Po zmianie Przykład

Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach poza naszą siecią w kraju i zagranicą

 Przypis

Przed zmianą wypłata gotówki w bankomatach i terminalach w kraju i zagranicą była opisana w taryfie w kilku pozycjach.

20 zł – w kraju /

3% min. 20 zł – zagranicą

4%

 Przypis

Za wypłatę gotówki w Polsce w bankomatach lub terminalach poza naszą siecią oraz wypłatę gotówki zagranicą opłata wyniesie 4% od wartości transakcji.

Przykład

 Przypis

Pytanie: Wypłacam w Polsce 100 zł z bankomatu poza siecią Santander Bank Polska S.A. Ile za to zapłacę?

Odpowiedź: 4% od 100 zł, tj. 4 zł.

Pytanie: Jestem w Hiszpanii. Zabrakło mi euro. Wypłacam z bankomatu 50 euro za pomocą mojej karty do konta osobistego prowadzonego w złotówkach. Ile zapłacę za wypłatę euro z bankomatu?

Odpowiedź: 8 zł (pobranie gotówki z bankomatu) plus 5,6 zł (przewalutowanie transakcji). Łącznie 13,6 zł.

Po pierwsze, 50 euro zostanie przeliczone na złotówki wg kursu sprzedaży euro. Dla uproszczenia załóżmy, że za 1 euro trzeba zapłacić 4 zł, wówczas wypłata 50 euro to równowartość 200 zł. 200 zł x 4% = 8 zł.

Po drugie, z operacją będzie związany dodatkowy koszt przewalutowania transakcji, tj. przeliczenie transakcji z euro na złotówki. Koszt przewalutowania to 2,8% wartości transakcji (200 zł x 2,8% = 5,6 zł).

Wypłata gotówki w bankomatach sieci PKO BP

20 zł

4%

 Przypis

Za wypłatę gotówki w bankomatach sieci PKO BP opłata wyniesie 4% od wartości transakcji.

Przykład

 Przypis

Pytanie: Wypłacam 100 zł z bankomatu sieci PKO BP. Ile za to zapłacę?

Odpowiedź: 4% od 100 zł, tj. 4 zł.

Wypłata gotówki w bankomatach sieci Millennium

20 zł

4%

 Przypis

Za wypłatę gotówki w bankomatach sieci Millenium opłata wyniesie 4% od wartości transakcji.

Przykład

 Przypis

Pytanie: Wypłacam 50 zł z bankomatu sieci Millennium. Ile za to zapłacę?

Odpowiedź: 4% od 50 zł, tj. 2 zł

Wypłata gotówki w bankomatach sieci Cashzone

20 zł

Brak takiej możliwości

Przykład

 Przypis

Pytanie: Czy mogę w Polsce wypłacić gotówkę z bankomatów sieci Cashzone?

Odpowiedź: Nie. Sieć bankomatów Cashzone została wycofana z Polski.

Przydatne informacje dla mojej karty