Sprawdź zmiany w taryfie:
Karta bankomatowa

Najważniejsze zmiany Przed zmianą Po zmianie

Zmieniła się nazwa karty

 Przypis

Zmieniły się zasady wznawiania i wydawania kart bankomatowych w miejsce kart zastrzeżonych. Karty te są wydawane jako karty bankomatowe Visa.

Oprócz dodania logo Visa na karcie nie ulegają zmianie żadne funkcje i ceny.

karta bankomatowa

karta bankomatowa VISA

Przydatne informacje dla mojej karty