Visa Silver “Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver

Visa Silver “Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 22.06.2024 r.

Stawka
1

Opłata roczna za kartę

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

1.1

karta główna

1.2

karta dodatkowa

2

Opłata miesięczna za kartę

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

2.1

karta główna

7,50 zł

 

Opłata z pkt 2.1 nie jest pobierana pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym minimum 10 transakcji kartą

2.2

karta dodatkowa

0 zł

3

Wypłata gotówki w kraju i za granicą

7) Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4%; min 10 zł

4

Wykonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4%; min 10 zł

5

Przewalutowanie transakcji zagranicznej wykonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty)

9) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

2,8%

6

Przelew z rachunku karty kredytowej złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) – od kwoty przelewu

2) Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową (Fast Cash) jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej) dla wszystkich kart kredytowych z wyjątkiem karty kredytowej Visa Bonus, dla której za złożenie takiej dyspozycji pobieramy opłatę określoną zgodnie z pkt 6 powyższej tabeli.

6) Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4%; min 10 zł

7

Zmiana typu karty na wniosek klienta

9 zł

8

Zestawienie operacji

8.1

dla karty głównej

0 zł

8.2

dla karty dodatkowej

8) Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

2 zł

9

Uruchomienie usługi Ratio

1%; min 5 zł

10

Wejście do salonów lotniskowych Priority Pass

10.1

Karta główna

10.2

Karta dodatkowa

11

Wejście do saloników lotniskowych Lounge Key

11.1

Karta główna

11.2

Karta dodatkowa

12

Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków

0 zł

13

Zmiana daty generowania zestawień operacji

20 zł

14

Opłata za wznowienie karty

5) Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

15 zł

Przypisy

Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową (Fast Cash) jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej) dla wszystkich kart kredytowych z wyjątkiem karty kredytowej Visa Bonus, dla której za złożenie takiej dyspozycji pobieramy opłatę określoną zgodnie z pkt 6 powyższej tabeli.

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych).

Od kart mobilnych: Visa-Mobile kredytowa/MasterCard Mobile kredytowa13) wydanych do kart głównych wymienionych w poniższej Tabeli opłata roczna i opłata miesięczna nie jest pobierana, a wysokość pozostałych opłat i prowizji jest analogiczna jak dla karty głównej (o ile dana funkcjonalność jest dostępna dla karty mobilnej).

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Karty kredytowe:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: