Visa Platinum Porsche

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka
1

Opłata miesięczna za kartę

Przypis 7

7) Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

1.1

karta główna

42,00 zł

Przypis 8

Opłata z pkt. 1.1. nie jest pobierana pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym minimum 10 transakcji wykonanych daną kartą - nie dotyczy karty MasterCard<30

8) Do warunku zwolnienia z opłaty wliczane są również transakcje wykonane kartami dodatkowymi oraz „MasterCard Mobile kredytowa/Visa-Mobile kredytowa”

1.2

karta dodatkowa

0 zł

2

Wypłata gotówki w kraju i za granicą

Przypis 5

5) Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4% min 10 zł

3

Wykonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4% min 10 zł

4

Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty)

2,0%

5

Przelew z rachunku karty kredytowej złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) – od kwoty przelewu

Przypis 4

4) Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4% min. 10 zł

6

Zmiana typu karty na wniosek klienta

9 zł

7

Zestawienie operacji

7a

dla karty głównej

0 zł

7b

dla karty dodatkowej

Przypis 6

6) Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

0 zł

8

Uruchomienie usługi Ratio

1%; min 5 zł

9

Wejście do salonów lotniskowych Priority Pass

9a

Karta główna

125 zł

Przypis 1

1) Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Zwolnione z opłaty są cztery pierwsze wejścia w danym roku kalendarzowym.

9b

Karta dodatkowa

125 zł

Przypis 2

2) Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby.

10

Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków

0 zł

11

Zmiana daty generowania zestawień operacji

20 zł

12

Opłata za wznowienie karty, w tym za wznowienie na kartę z aktualnej oferty Banku

Przypis 3

3) Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

15 zł

Przypisy

Przypis

Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Zwolnione z opłaty są cztery pierwsze wejścia w danym roku kalendarzowym.

Przypis

Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

Przypis

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

Przypis

Do warunku zwolnienia z opłaty wliczane są również transakcje wykonane kartami dodatkowymi oraz „MasterCard Mobile kredytowa/Visa-Mobile kredytowa”

Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Karty kredytowe niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: