Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji
Visa Elite

Visa Elite

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kartę

Bez opłat

2

Opłata roczna za kartę

3

Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

4

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8%

Transakcje gotówkowe

5

Wypłata gotówki:

5a

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

5b

w bankomatach i terminalach poza siecią Santander Bank Polska S.A. w kraju i zagranicą (z wyłączeniem pkt 6)

Bez opłat

5c

w ramach usługi cash back

Bez opłat

6

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

Bez opłat

7

Pakiet wielowalutowy, miesięcznie Obejmuje:

  • wypłaty gotówki w bankomatach za granicą,
  • możliwość połączenia / odłączenia konta w EUR/ USD/ GBP
 Przypis

Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, § 8 Pakiety.

Bez opłat

8

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Transakcje bezgotówkowe

9

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

Bez opłat

10

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 11)

4% min. 10,00 zł

11

Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 10,00 zł

Wydanie karty płatniczej

12

Opłata za wznowienie karty debetowej

Bez opłat

Inne czynności związane z kartą debetową

13

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

Bez opłat

14

Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

Bez opłat

15

Usługa Lounge Key

125,00 zł

 Przypis

Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby.

16

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

700,00 zł

17

Awaryjne wydanie karty za granicą

700,00 zł

Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: