Premium Club Silver (BIN 545380)

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka

Opłata za wydanie Karty głównej (pierwszy rok korzystania)

Przypis 1

1) Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

79 zł

Opłata za wydanie Karty dodatkowej (pierwszy rok korzystania)

Przypis 1

1) Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

30 zł

Warunki zniesienia opłaty za wydanie Karty (pierwszy rok korzystania)

Opłata nie jest naliczana, jeżeli Klient wykona co najmniej jedną Transakcję w terminie jednego miesiąca od dnia aktywacji Karty.

Opłata roczna za Kartę główną (w kolejnych latach korzystania z Karty)

79 zł

Opłata roczna za Kartę dodatkową (w kolejnych latach korzystania z Karty)

30 zł

Warunki zniesienia opłaty rocznej za Kartę (w kolejnych latach korzystania z Karty)

Opłata za Kartę główną albo Kartę dodatkową nie jest naliczana, jeżeli w roku poprzedzającym suma Transakcji bezgotówkowych i gotówkowych dokonanych tą Kartą wyniesie co najmniej 12.000 zł.

Opłata za wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej (zagubionej, zniszczonej)

Przypis 1

1) Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

15 zł

Prowizja za wykonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

0 zł

Prowizja za Transakcję bezgotówkową

0 zł

Prowizja za przelew z Rachunku Karty

Przypis 2

2) Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

Przewalutowanie transakcji zagranicznej wykonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty)

0 zł

Prowizja za Transakcję gotówkową

Przypis 3

3) Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4 % min. 10 zł

Prowizja za uruchomienie usługi Ratio

0 zł

Opłata za nadanie Kodu PIN

0 zł

Opłata za zmianę Kodu PIN po raz pierwszy

0 zł

Opłata za zmianę Kodu PIN po raz kolejny

0 zł

Opłata za zmianę Limitów Transakcji

0 zł

Opłata za podwyższenie Limitu Kredytowego Rachunku Karty

0 zł

Opłata za zmianę typu karty na wniosek klienta

0 zł

Opłata za zmianę Cyklu rozliczeniowego (daty generowania zestawień operacji)

20 zł

Opłata za przesyłanie zestawienia operacji w formie papierowej

Przypis 4

4) Usługa ta może stanowić, w odpowiednich przypadkach, usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

Opłata za przesłanie zestawienia operacji dla karty dodatkowej

0 zł

Opłata za przesłanie kopii zestawienia operacji

Przypis 4

4) Usługa ta może stanowić, w odpowiednich przypadkach, usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

5 zł

Opłata za wystawienie opinii bankowej lub zaświadczenia związanego z umową o Kartę

Przypis 5

5) Usługa ta stanowi usługę „wydania zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

20 zł

Opłata za przesłanie kopii potwierdzenia wykonania Transakcji

20 zł

Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków

0 zł

Opłata za usługę „Powiadomienie SMS”

Przypis 6

6) Usługa ta stanowi usługę „powiadamiania SMS” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

0 zł

Opłata za wznowienie karty

0 zł

Pakiet bezpieczeństwa (ubezpieczenie grupowe)

nie dotyczy

Pakiet „assistance”

4,99 zł miesięcznie

Program Concierge

nie dotyczy

Usługi w ramach Programu „Priority Pass”

nie dotyczy

Przypisy

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta może stanowić, w odpowiednich przypadkach, usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wydania zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „powiadamiania SMS” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Karty kredytowe niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: