Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

MasterCard Gold Visa Gold

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka
1

Opłata miesięczna za kartę

Przypis 7

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

1.1

karta główna

18,00 zł

 Przypis

Opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania (i nieodwołania) w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym minimum 10 transakcji wykonanych daną kartą (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) – nie dotyczy karty MasterCard<30

1.2

karta dodatkowa

Bez opłat

2

Wypłata gotówki w kraju i za granicą

Przypis 5

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4% min 10,00 zł

3

Dokonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4% min 10,00 zł

4

Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty)

2,80%

5

Przelew z rachunku karty kredytowej złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) – od kwoty przelewu

Przypis 4

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

4% min. 10,00 zł

6

Zmiana typu karty na wniosek klienta

Bez opłat

7

Zestawienie operacji

7a

dla karty głównej

Bez opłat

7b

dla karty dodatkowej

Przypis 6

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

2,00 zł

8

Uruchomienie usługi Ratio

1%; min 5,00 zł

9

Usługa Priority Pass

9a

Karta główna

9b

Karta dodatkowa

10

Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków

Bez opłat

11

Zmiana daty generowania zestawień operacji

20,00 zł

12

Opłata za wznowienie karty, w tym za wznowienie na kartę z aktualnej oferty Banku

Przypis 3

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

15, 00 zł

Przypisy

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Przypis

Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia operacji dla karty dodatkowej.

Przypis

Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Więcej w dziale: Karty kredytowe niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: