Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Kredyt w Ekstrakoncie: Profil Aktywny, Ambitny, Zdobywcy, Kredyt w Koncie Elite

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.

1

Udzielenie kredytu

Bez opłat

2

Udzielenie kredytu za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

3

Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia)

Bez opłat

4

Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

5

Odnowienie (od kwoty odnowienia)

Bez opłat

6

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:

6a

aneksu do umowy

30,00 zł

6b

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej)

Dotyczy rachunków płatniczych wymienionych w części 1, rozdział I oraz w części 2, rozdział I, tabela 1, 2, 3, 4, 5, 8.

Więcej w dziale: Kredyty:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: