Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Kredyt brokerski

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.

1

Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia)

0,10%

Przypis

za każdy rozpoczęty miesiąc do końca umownego okresu kredytowania

2

Odnowienie (od kwoty odnowienia)

1%; min 50,00 zł

3

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:

3a

aneksu do umowy

30,00 zł

3b

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej)

Bez opłat

Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: