Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji
Konto VIP

Konto VIP

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

1.1

wpływ w danym miesiącu w wysokości 10 000,00 zł i więcej

Bez opłat

1.2

wpływ w danym miesiącu poniżej 10 000,00 zł

30,00 zł

1.3

saldo równe 20 podstawowym jednostkom monetarnym waluty rachunku albo wyższe

Przypis 3

Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

1.4

saldo poniżej 20 podstawowych jednostek monetarnych waluty rachunku

Przypis 3

Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

2

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.)

2.1

na rachunek obcy

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

2.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

8,00 zł

2.1.3

Przelew 24

Bez opłat

2.2

na rachunek własny

Bez opłat

3

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. – przelew krajowy w złotych)

3.1

przelew Elixir

3.1.1

złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

3.1.2

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.

8,00 zł

3.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

Bez opłat

3.3

przelew SORBNET

35,00 zł

4

Zlecenie stałe

4.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

4.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

5

Polecenie zapłaty

Bez opłat

6

Wypłata gotówki

6.1

w placówce Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

6.2

w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

6.2.1

w bankomacie sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

6.2.2

w bankomacie nienależącym do sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

7

Wpłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.  przez posiadacza rachunku

Bez opłat

8

Wyciąg z rachunku

8.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

8.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

Bez opłat

8.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

Bez opłat

8.4

odbierany w placówce Banku (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 09.11.2018 r)

8.5

duplikat wyciągu

Bez opłat

9

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

9.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10,00 zł

9.2

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

Bez opłat

9.3

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10,00 zł

Przypisy

Przypis

Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - konta osobiste:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: