Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Konto Podstawowe

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.

1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

Bez opłat

2

Transakcje zlecane w placówce Santander Bank Polska S.A. lub składane za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile):

 • polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.)
  • na rachunek obcy
  • na rachunek własny
 • polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. – przelew krajowy w złotych) - przelew Elixir
 • zlecenie stałe
  • na rachunek w Santander Bank Polska S.A.
  • na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.
 • polecenie przelewu SEPA (wyłącznie na rachunek prowadzony w Polsce)
 • polecenie przelewu w walucie obcej (na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. z wyłączeniem euro)
 • polecenie przelewu – przelew krajowy w euro inny niż polecenie przelewu SEPA, na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.
2.1

pierwsze 5 dowolnych transakcji w miesiącu kalendarzowym

Bez opłat

2.2

każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym

zgodnie ze stawkami wskazanymi dla danego typu transakcji

3

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.)

3.1

na rachunek obcy

3.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

3.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

10,00 zł

3.1.3

Przelew 24

0,50 zł

3.2

na rachunek własny

Bez opłat

4

Polecenie przelewu (na rachunek w innym banku-przelew krajowy w złotych)

4.1

przelew Elixir

4.1.1

złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Santander internet/mobile)

Bez opłat

4.1.2

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.

10,00 zł

4.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

5,00 zł

4.3

przelew SORBNET

35,00 zł

5

Zlecenie stałe

5.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

5.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

0,50 zł

6

Polecenie zapłaty

Bez opłat

7

Wypłata gotówki

7.1

w placówce Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

7.2

w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

7.2.1

w bankomacie sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

7.2.2

w bankomacie nie należącym do sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

8

Wpłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.  przez posiadacza rachunku

Bez opłat

9

Wyciąg z rachunku

9.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

9.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

Bez opłat

9.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5,00 zł

9.4

duplikat wyciągu

5,00 zł

10

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

10.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10,00 zł

10.2

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

Bez opłat

10.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10,00 zł

Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - konta osobiste:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: