Konto Podstawowe

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.

Stawka
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

0 zł

2

Transakcje zlecane w placówce naszego banku lub składane za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile):

 • polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w naszym banku)
  • na rachunek obcy
  • na rachunek własny
 • polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w naszym banku) – Przelew24
 • polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank – przelew krajowy w złotych)
  • przelew ELIXIR
  • przelew Express ELIXIR
  • przelew BlueCash
 • zlecenie stałe
  • na rachunek w naszym banku
  • na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank.
 • polecenie przelewu SEPA (wyłącznie na rachunek prowadzony w Polsce)
 • polecenie przelewu w walucie obcej (na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż nasz bank z wyłączeniem euro)
 • polecenie przelewu – przelew krajowy w euro inny niż polecenie przelewu SEPA, na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż nasz bank.
2.1

pierwsze 5 dowolnych transakcji w miesiącu kalendarzowym

0 zł

2.2

każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym

zgodnie ze stawkami wskazanymi dla danego typu transakcji

3

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w naszym banku)

3.1

na rachunek obcy

3.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

3.1.2

złożone w placówce naszego banku

10 zł

3.1.3

Przelew 24

0 zł

3.2

na rachunek własny

0 zł

4

Polecenie przelewu (na rachunek w innym banku-przelew krajowy w złotych)

4.1

przelew Elixir

4.1.1

złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Santander internet/mobile)

0 zł

4.1.2

złożony w placówce naszego banku

10 zł

4.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

0 zł

4.3

przelew SORBNET

35 zł

5

Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska

1) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 5 Tabeli 2 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

5.1

polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym

0 zł

5.2

uznanie rachunku w naszym banku

0 zł

6

Zlecenie stałe

6.1

na rachunek w naszym banku

0 zł

6.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank

0 zł

7

Polecenie zapłaty

0 zł

8

Wypłata gotówki

8.1

w placówce naszego banku

0 zł

8.2

w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

8.2.1

w bankomacie sieci naszego banku

0 zł

8.2.2

w bankomacie nie należącym do sieci naszego banku

0 zł

9

Wpłata gotówki w placówce naszego banku  przez posiadacza rachunku

0 zł

10

Wyciąg z rachunku

10.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

10.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

0 zł

10.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

10.4

duplikat wyciągu

5 zł

11

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

11.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10 zł

11.2

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

11.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

Przypisy

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 5 Tabeli 2 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - konta osobiste:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: