Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Konto oszczędnościowe w walutach obcych

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.

Przypis 2

Z konta nie można realizować: polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrzego – Przelew24, polecenia zapłaty.

1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

1,00 zł

2

Wypłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

3

Transakcje:

  • Polecenie przelewu wewnętrznego,
  • Poleceniu przelewu wewnętrznego – Przelew24,
  • Polecenie przelewu:
    • przelew ELIXIR,
    • przelew Express ELIXIR,
    • przelew BlueCash,
  • Polecenie zapłaty.
Przypis 1

Przelew krajowy w złotych.

3.1

Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym

Bez opłat

3.2

każda kolejna w miesiącu kalendarzowym

10,00 zł

4

Zlecenie stałe

4.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

10,00 zł

4.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

5

Polecenie przelewu – przelew SORBNET

Przypis 1

Przelew krajowy w złotych.

6

Wyciąg z rachunku

6.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

6.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

6.2a

klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

6.2b

klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

6.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5,00 zł

6.4

duplikat wyciągu

5,00 zł

7

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

7.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10,00 zł

7.2

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

Bez opłat

7.3

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10,00 zł

Przypisy

Przypis

Przelew krajowy w złotych.

Przypis

Z konta nie można realizować: polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrzego – Przelew24, polecenia zapłaty.

Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - konta oszczędnościowe:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: