Konto oszczędnościowe w walutach obcych2

2) Z konta nie można realizować: polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrznego – Przelew24, polecenia zapłaty.

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka

1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

1 zł

2

Transakcje:

 • Polecenie przelewu wewnętrznego,
 • Poleceniu przelewu wewnętrznego – Przelew24,
 • Polecenie przelewu:
  • przelew ELIXIR1),
  • przelew Express ELIXIR1),
  • przelew BlueCash1),
 • Polecenie zapłaty.
 • Wypłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.
 • Polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny w EUR, inny niż polecenie przelewu SEPA, do krajów EOG innych niż Polska.3)

1) Przelew krajowy w złotych.

3) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 2 niniejszej tabeli, znajdują się w Części 1, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie – rozdział VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

2.1

Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym

0 zł

2.2

każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym

10 zł

Przypis 4

4) Wyjątkiem są wypłaty gotówki w placówce Banku, za które Bank nie pobiera opłaty także za kolejne transakcje w miesiącu kalendarzowym.

3

Zlecenie stałe

3.1

na rachunek w Santander Banku Polska S.A.

10 zł

3.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

4

Polecenie przelewu – przelew SORBNET

Przypis 1

1) Przelew krajowy w złotych.

5

Wyciąg z rachunku

5.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

5.2a

klientom nieposiadającym usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.2b

klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

5.4

duplikat wyciągu

5 zł

6

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

6.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10 zł

6.2

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

6.3

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

Przypisy

Przypis

Przelew krajowy w złotych.

Przypis

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 2 niniejszej tabeli, znajdują się w Części 1, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie – rozdział VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

Przypis

Wyjątkiem są wypłaty gotówki w placówce Banku, za które Bank nie pobiera opłaty także za kolejne transakcje w miesiącu kalendarzowym.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - konta oszczędnościowe:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: