Konto oszczędnościowe Pro, Konto oszczędnościowe 24h, Konto oszczędnościowe Plus, Konto oszczędnościowe 500 Plus

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 14.08.2019 r.

Stawka
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

0 zł

2

Transakcje :

 • Polecenie przelewu wewnętrznego,
 • Polecenie przelewu wewnętrznego – Przelew24,
 • Polecenie przelewu:
  • przelew ELIXIR1,
  • przelew Express ELIXIR,
  • przelew BlueCash,
 • Polecenie zapłaty,
 • Wypłata gotówki w placówce Banku.
Przypis 1

Przelew krajowy w złotych.

2.1

Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym

0 zł

2.2

każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym

10 zł

3

Zlecenie stałe

Przypis 3

Na rachunki prowadzone przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

10 zł

4

Polecenie przelewu - przelew SORBNET

Przypis 1

Przelew krajowy w złotych.

20 zł

5

Wyciąg z rachunku

5.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

5.2a

klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.2b

klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

5.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

0 zł

5.4

duplikat wyciągu

0 zł

6

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

6.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

6.2

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

6.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

0 zł

Przypisy

Przypis

Przelew krajowy w złotych.

Przypis

Na rachunki prowadzone przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: